ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Inne

Zamawiający: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2022-02-25 przez

Załączniki